Familiedag / Aktivitetsdag

Forslag til bruk av klubbhuset på Moløkka

Bingen BK lurte på om det er noe interesse blant medlemmene om å finne på noe fast sammen? Da tenkte vi møter/treff for å gjøre noe sosialt sammen. Det kan være gåturer, spille fotball, kaffetreff, eller spille brettspill osv.
Er det noen som brenner inne med noen andre ideer eller forslag til noe vi kan bruke klubbhuset til, så er vi veldig interessert i å høre fra dere.

Høstdugnad på Moløkka mandag 2. og tirsdag 3. august kl 17.00

dugnad1

For at klubbhuset og Moløkka skal være ryddig og fint til høstens konfirmasjoner blir det

OPPMØTE DUGNAD MANDAG 2. AUGUST kl 17.00 OG TIRSDAG 3. AUGUST kl 17.00

Følgende oppgaver skal utføres:

  • Vask av vinduer
  • Vask av bord og stoler
  • Vask av gulv
  • Vask av toaletter
  • Vask av kjøkkenet og kjølerommet
  • Evt. rydding på området utenfor om nødvendig

Vi oppfordrer alle i Bingen til å stille opp på høstdugnaden.

Med hilsen
Bingen Ballklubb

Postkassetrim 2021

Bingen BK  har også i år satt ut turposter. Vi har satt ut 8 postkasser på de samme stedene som i 2019 og 2020. De gir gode utkikkspunkter og god trim. Postkassene inneholder en bok hvor du kan registrere deg med navn og telefonnummer.

Postkassene vil være ute hele året, og registreringene vil bli oppsummert ca. 20. september 2020.  Koordinater (UTM-sone 33) og ca. løypelengde en vei er angitt. Se baksiden

Etter oppsummering ca. 20. september vil alle som har gått samtlige ruter være med i trekning av en premie. I tillegg vil alle barn under 15 år med registrering på minst 5 steder/kasser bli premiert. Liste over alle som har vært med vil bli lagt ut på BBK sin hjemmeside etter sesongen.

Kart og beskrivelse vil bli lagt ut på BBK sin hjemmeside www.bingen-bk.no. På kartene er det forslag til rute. Noen av rutene er også merket.  Dette går frem av kartet. For de 4 postene i Øvre Eiker (Hafella, Håreåsen, Murfjellåsen og Vestbyvarden) anbefales turkart Eiker Vest (målestokk 1:20000) for bedre detaljer.                                        

Det anbefales å skrive ut kartet på A3 format. Det er laget utsnitt som også skal være ok i A4 format.  Kart og beskrivelse kan også fås ved henvendelse til:                                                                                 

Anne Jahren tlf. 92644582, Trond Håvard Lie tlf. 91675767, Syvert Thorud tlf. 97149831.

Vis hensyn til omgivelsene når du er på tur: 

Ta med deg søppel hjem og hold hunden i bånd. Kjør pent på skogsbilveiene, både for deg selv, andre turgåere, husdyr, og skogens store og små.  Parker slik at andre biler/tømmerbiler får brukt veien/snuplass. Husk å lukke alle grinder. Husk bompenger.

Vi ønsker en riktig god tur!

Under er link til postene 🙂

https://bingenbk.files.wordpress.com/2021/05/postkassetrim-2021.pdf

%d bloggere liker dette: