Eikermesterskapet 2023 tirsdag 21. mars

Påmeldingsfrist er fredag 17. mars klokken 23:59. Påmelding fra Bingen skjer via Syvert Thorud – innen kvelden fredag 17. mars

Reklame

BBK Postkassetrim 2022 – en oppsummering

BINGEN Ballkubbs trimopplegg «Postkassetrim 2022» med postkasser på 8 steder i bygda ble avsluttet i perioden oktober –  november og nedenfor er det gitt en oppsummering av deltagelsen.

Til sammen 375 enkeltregistreringer samt 185 dobbeltregistreringer fordelt på 316 personer er notert på alle de 8 stedene til sammen, og disse fordeler seg slik på de ulike stedene (dobbeltreistreringer i parentes):

 • Bakkesetra/Kroktjernrunden                       12 (2)                                                                                                        
 • Hafella                                                       134  (43)
 • Håreåsen                                                      24 (29)
 • Linna 408                                                     11  (1)
 • Murfjell                                                        60  (36)
 • Røysa                                                           71  (48)
 • Skibrekåsen                                                  36  (4)
 • Vestbyvarden                                               27  (22)                                      

Følgende personer var registrert på alle 8 steder: Øivind Thorud og Syvert Thorud.  Ytterligere 3 personer er registrert på 4 steder. I tillegg har 1 person (Hege Marita Skinnes) tils. 28 registreringer fordelt på 3 steder, noe som fortjener en ekstra premie.

Vi vil takke alle som har deltatt og ser fram til enda større deltagelse neste år.

Neste års trim blir kalt «BBKs postkassetrim 2023». Postkassene med bøkene ligger nå ute hele året på de samme stedene som i 2022, bortsett fra Bakkesetra/Kroktjernrunden som sannsynligvis vil bli byttet ut.

Vi tar gjerne imot forslag til nye aktuelle steder for plassering av postkassene for årene som kommer. 

For Bingen Ballklubb

Syvert Thorud 

Årsmøte 13. februar klokken 19

Minner om årsmøtet til Bingen Ballklubb, som avholdes på Klubbhuset (Moløkka) mandag 13. februar 2023 kl. 19.00. Velkommen skal dere være.

Velkommen til årets første skikarusell

Bingen Ballklubb ønsker store og små velkommen til årets første skikarusell på Moløkka onsdag 11. januar 😁⛷ Løypene ble preparert for noen timer siden.

Start på lysløypekarusellen er i tidsrommet 18-19.

Påmelding ved start. Startkontingent kr. 20,- pr. gang. Vi oppfordrer både barn og voksne til å støtte arrangementet ved å betale startkontingent.

Vi holder åpent klubbhus fra kl. 17.45 – 20.30 med salg av saft/mineralvann/ kaffe og vafler etc. hver onsdag under lysløypekarusellen. Du behøver ikke gå på ski, men gammel og ung er hjertelig velkommen til å ta ettermiddags-/kveldskaffen på Moløkka😁

Værrapport fra klokka 11 i dag. Sola skinte godt over trærne og bakken var hard, noe slaps ved parkeringen, men ikke så mye som andre steder i Bingen. Sola slipper tydeligvis ikke til her ennå. Det var 1 pluss grad, så vær obs på glatte partier når du kommer!!
Bilder finner du på vår Facebookside

Årsmøte Bingen Ballklubb

Bingen Ballklubb avholder årsmøte på Klubbhuset mandag 13. februar 2023 kl. 19.00.
Dagsorden i henhold til lovene.
Eventuelle saker/forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være Styret v/Syvert Thorud i hende senest 30. januar.

STYRET

Vinterens skirenn 2023

Postkassetrim 2022

Bingen BK har også i år satt ut turposter. Vi har satt ut 8 postkasser på de samme stedene vi har hatt siden 2018. De gir gode utkikkspunkter og god trim. I tillegg er det en mulighet til å bli litt bedre kjent i bygda. Postkassene inneholder en bok hvor du kan registrere deg med navn og telefonnummer.

Postkassene vil være ute hele året, og registreringene vil bli oppsummert ca. 30. september 2022.  Koordinater (UTM-sone 33) og ca. løypelengde en vei er angitt. Se baksiden

Etter oppsummeringen ca. 30. september, vil alle som har gått samtlige ruter være med i trekning av en premie. I tillegg vil alle barn under 15 år med registrering på minst 5 steder/kasser bli premiert. Liste over alle som har vært med vil bli lagt ut på BBK sin hjemmeside etter sesongen.

Kart og beskrivelse vil bli lagt ut på vår Facebook-side og BBK sin hjemmeside www.bingen-bk.no. På kartene er det forslag til rute. Noen av rutene er også merket.  Dette går frem av kartet. For de 4 postene i Øvre Eiker (Hafella, Håreåsen, Murfjellåsen og Vestbyvarden) anbefales å bruke turkart Eiker Vest (målestokk 1:20000) for bedre detaljer. Denne kan kjøpes flere steder i Øvre Eiker bla. hos Bunnpris i Skotselv.

Det anbefales å skrive ut kartet på A3 format. Det er laget utsnitt som også skal være ok i A4 format.  Kart og beskrivelse kan også fås ved henvendelse til:                                                                                 

Anne Jahren tlf. 92644582 eller Syvert Thorud tlf. 97149831.

Vis hensyn til omgivelsene når du er på tur: 

Ta med deg søppel hjem og hold hunden i bånd. Kjør pent på skogsbilveiene, både for deg selv, andre turgåere, husdyr, og skogens store og små.  Parker slik at andre biler/tømmerbiler får brukt veien/snuplass. Husk å lukke alle grinder. Husk bompenger.

Vi ønsker en riktig god tur!
Postkassetrim 2022

En av våre mange postkasser på postkassetrimmen.
 1. Hafella

Koordinater: Øst 208281.642 Nord 6646145.937  Lg: 9° 47′ 47.36115 Brg: 59° 50′ 51.31997

Parkering Bråkedalsveien: ca. 2 km.  Følg traktorvei sydover fra p-plass. Ta inn andre traktorvei til venstre ved myr. Følg traktorvei helt til sti begynner. Tydelig sti opp.

 1. Vestbyvarden

Koordinater: Øst 206558.73 Nord 6647523.738 Lg. 9° 45′ 36.18303 Brg: 59° 51′ 39.57068

Parkering Bråkedalsveien: ca. 4 km, Parkering Vestbyseterveien: ca. 3 km. Fra Vestbyseterveien . Parker ved traktorvei. Følg denne opp som markert på kart. Fortsett så ca. 200 meter til myr på høyre side. Ta så til venstre rett opp til topp. Ruta er blåmerket.

 1. Håreåsen

Koordinater: Øst 207165.154 Nord 6649854.975 Lg: 9° 45′ 58.00675 Brg: 59° 52′ 57.94293 Parkering Vestbymoen: ca. 3 km. Fra Vestbymoen parkerer man i start av skogsbilvei. Følg denne til snuplass. Følg traktoveg/sti til høyre fra snuplass.

 1. Rundløype Mortentjern/Bakkeseter/Kroktjern

Koordinater: Nord 6654999.18 Øst 207537.4          Lg: 9° 45′ 51.57768» Brg: 59° 55′ 19.70253

Parkering Mortentjern: ca. 10 km. Følg blåmerket løype langs Mortentjern og frem til Bakkesterveien. Følg denne til endes. Følg så blåmerket sti over til kroktjern. Postkasse på denne strekningen.   Kan være bløt myr på en passering langs sti. Følg så blåmerket sti videre forbi kroktjern og sydover Blådalen ned til Mortentjernsveien og tilbake til parkering.  Som et lett alternativ kan en tur-retur fra Mortentjern gjennom Blådalen være det beste alternativet. Her er det god sti og lite stigning.

5 og 6.            Røysa  /Linna            

Røysa  Koordinater: Øst :209090.928 Nord 6654668.064 Lg: 9° 47′ 32.8898 Brg: 59° 55′ 35.0768

Linna   Koordinater:  Øst : 209521.267 Nord: 6652834.618 Lg: 9° 48′ 9.7442 Brg  59° 54′ 37.1450

Parkering snuplass i enden av Mortentjernvegen .   Gå traktorvei rett opp fra snuplass til du møter blåmerket Ole-Einar Løype. Ta til venstre til Røysa, til høyra frem til Linna. Når du kommer frem til høyspent ved Linna. Gå opp til mast til venstre. 3 km til Røysa, 1,5 km til Linna.

 1. Rundløype Stordalen/Skibrekkåsen

Koordinater:     Nord 6649528.83 Øst 211638.55               Brg 59° 52′ 56.06043» lg    9° 50′ 42.01674»

Parkering 100 m etter grind i Stordalsveien. Følg Stordalsveien til første brå sving til venstre og følg traktorveg rett frem til Goplerudtjern. Følg blåmerket løype langs sti, opp langs Skibreksåsen og kraftlinje til post 7. Følg traktorveg/sti (blåmerket) tilbake til Skibrek og Stordalsveien (parkering). Alternativ er å gå traktorvei fra Sveaas som en kortere rute.

 1. Murfjellåsen.   

Koordinater:  Nord 6644453.6 Øst 210752.07 Brg 59° 50′ 10.43472»   lg 9° 50′ 10.64036»

Kjør inn Urmakerveien, til venstre forbi siste hus, gjennom grind og til vegkryss. Parkering ved krysset. Følg blåmerket traktorvei/sti fra krysset og opp.

Post 1 Post 2 Post 3 post 4, 5 og 6 post 7 post 8

%d bloggere liker dette: