Postkassetrim 2022

Bingen BK har også i år satt ut turposter. Vi har satt ut 8 postkasser på de samme stedene vi har hatt siden 2018. De gir gode utkikkspunkter og god trim. I tillegg er det en mulighet til å bli litt bedre kjent i bygda. Postkassene inneholder en bok hvor du kan registrere deg med navn og telefonnummer.

Postkassene vil være ute hele året, og registreringene vil bli oppsummert ca. 30. september 2022.  Koordinater (UTM-sone 33) og ca. løypelengde en vei er angitt. Se baksiden

Etter oppsummeringen ca. 30. september, vil alle som har gått samtlige ruter være med i trekning av en premie. I tillegg vil alle barn under 15 år med registrering på minst 5 steder/kasser bli premiert. Liste over alle som har vært med vil bli lagt ut på BBK sin hjemmeside etter sesongen.

Kart og beskrivelse vil bli lagt ut på vår Facebook-side og BBK sin hjemmeside www.bingen-bk.no. På kartene er det forslag til rute. Noen av rutene er også merket.  Dette går frem av kartet. For de 4 postene i Øvre Eiker (Hafella, Håreåsen, Murfjellåsen og Vestbyvarden) anbefales å bruke turkart Eiker Vest (målestokk 1:20000) for bedre detaljer. Denne kan kjøpes flere steder i Øvre Eiker bla. hos Bunnpris i Skotselv.

Det anbefales å skrive ut kartet på A3 format. Det er laget utsnitt som også skal være ok i A4 format.  Kart og beskrivelse kan også fås ved henvendelse til:                                                                                 

Anne Jahren tlf. 92644582 eller Syvert Thorud tlf. 97149831.

Vis hensyn til omgivelsene når du er på tur: 

Ta med deg søppel hjem og hold hunden i bånd. Kjør pent på skogsbilveiene, både for deg selv, andre turgåere, husdyr, og skogens store og små.  Parker slik at andre biler/tømmerbiler får brukt veien/snuplass. Husk å lukke alle grinder. Husk bompenger.

Vi ønsker en riktig god tur!
Postkassetrim 2022

Posted on 3. mai 2022, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Legg igjen en kommentar.

Kommentarer er stengt.

%d bloggere liker dette: