Author Archives: Geir Andre

BBK Postkassetrim 2020 – en oppsummering

BINGEN Ballkubbs trimopplegg «Postkassetrim 2020» med postkasser på 8 steder i bygda ble avsluttet i perioden 20. september – 11. oktober og nedenfor er det gitt en oppsummering av deltagelsen.

Til sammen 557 enkeltregistreringer samt 295 dobbeltregistreringer fordelt på 286 personer er notert på alle de 8 stedene til sammen, og disse fordeler seg slik på de ulike stedene (dobbeltreistreringer i parentes):

 • Bakkesetra/Kroktjernrunden                      15         (1)                                                                                                        
 • Hafella                                                                181         (93)
 • Håreåsen                                                             44         (26)
 • Linna 408                                                             27         (3)
 • Murfjell                                                                71         (102)
 • Røysa                                                                    83         (17)
 • Skibrekåsen                                                       44         (11)
 • Vestbyvarden                                                    92         (42)                                      

I alt 5 personer er registrert på alle 8 stedene. I tillegg er ytterligere 11 personer registrert 5 ganger eller flere, hvorav 4 var ungdom/barn. Alle med 8 gangers registrering ble premiert med BBK tursekk. En person, Lars Andreas Rakkestad, var registrert 46 ganger på Murfjell og får ekstra premie.

Følgende personer var registrert på samtlige 8 steder :

 • Anne Holthe                                     (BBK tursekk)
 • Øivind Thorud                                  (BBK tursekk)
 • Stein Holthe                                      (BBK tursekk)
 • Inger Elisabeth Thorud                 (BBK tursekk)
 • Syvert Thorud                                  (BBK tursekk)

Fire ungdommer var registrert på minst 5 steder, og får flotte pannebånd:

 • Martine Thorud
 • Eline Jellum
 • Jakob Klægstad-Andresen
 • Jimmy Alexander Olsen

Vi vil takke alle som har deltatt og ser fram til enda større deltagelse neste år.

Neste års trim blir kalt «BBKs postkassetrim 2021». Postkassene med bøkene ligger nå ute hele året på de samme stedene som i 2020.

Vi tar gjerne imot forslag til nye aktuelle steder for plassering av postkassene for senere år. 

For Bingen Ballklubb Anne Jahren                      Trond Håvard Lie                             Syvert Thorud                  

ÅRSMØTE I BINGEN BALLKLUBB 2020

Årsmøtet 2020 avholdes på Klubbhuset

Mandag 15. februar 2020 kl. 19.00

Følgende frister gjelder for årsmøtet:

– Årberetninger leveres til Syvert Thorud senest 20. januar 2021

– Regnskapene avsluttes pr. 31.12.2020 og leveres revisor Tom Anders Ingebo innen 22. januar 2021, med kopi til Syvert Thorud.

– Forslagsfrist til årsmøtet er 1. februar 2021. Forslag med begrunnelse leveres skriftlig til Styret v/Syvert Thorud

– Kunngjøringsfrist for årsmøtet er senest 15. januar 2021. Kunngjøres i Bygdeposten

– Valgkomiteens forslag leveres Syvert Thorud senest 8. februar 2021.

Informasjonen kan gjerne sendes undertegnede på e-post: syvert.thorud@stami.no.

Hvis noen har spørsmål vedr. årsmøtet vennligst kontakt undertegnede tlf. 32783014, mob. 97149831.

Årsberetninger og regnskaper legges ut på hjemmesiden til BBK 1 uke før årsmøtet.

For Styret i Bingen Ballklubb

Syvert Thorud (leder)

FAMILIEDAG/AKTIVITETSDAG — 23.AUGUST

PÅ MOLØKKA SØNDAG 23. AUGUST kl. 12.00

  

Postkassetrim 2020

Bingen BK  har også i år satt ut turposter. Vi har satt ut 8 postkasser på de samme stedene som i 2019. De gir gode utkikkspunkter og god trim. Postkassene inneholder en bok hvor du kan registrere deg med navn og telefonnummer.

Postkassene vil være ute hele året, og registreringene vil bli oppsummert ca. 20. september 2020.  Koordinater (UTM-sone 33) og ca. løypelengde en vei er angitt. Se baksiden

Etter oppsummering ca. 20. september vil alle som har gått samtlige ruter være med i trekning av en premie. I tillegg vil alle barn under 15 år med registrering på minst 5 steder/kasser bli premiert. Liste over alle som har vært med vil bli lagt ut på BBK sin hjemmeside etter sesongen.

Kart og beskrivelse vil bli lagt ut på BBK sin hjemmeside www.bingen-bk.no. På kartene er det forslag til rute. Noen av rutene er også merket.  Dette går frem av kartet. For de 4 postene i Øvre Eiker (Hafella, Håreåsen, Murfjellåsen og Vestbyvarden) anbefales turkart Eiker Vest (målestokk 1:20000) for bedre detaljer.

Det anbefales å skrive ut kartet på A3 format. Det er laget utsnitt som også skal være ok i A4 format.  Kart og beskrivelse kan også fås ved henvendelse til:

Anne Jahren tlf. 92644582, Trond Håvard Lie tlf. 91675767, Syvert Thorud tlf. 97149831.

Vis hensyn til omgivelsene når du er på tur:

Ta med deg søppel hjem og hold hunden i bånd. Kjør pent på skogsbilveiene, både for deg selv, andre turgåere, husdyr, og skogens store og små.  Parker slik at andre biler/tømmerbiler får brukt veien/snuplass. Husk å lukke alle grinder. Husk bompenger.

Vi ønsker en riktig god tur!

Info om koordinater ligger her.

Postkassetrim 2020

%d bloggere liker dette: