Bingen Kvinneforening

Bingen Kvinneforening kan som en av de eldste foreningene i bygda feire 100 års jubileum i år.
Det var i 1908 noen kvinner møtte opp på Sønju skole for å danne en forening.
Formålet var å få reist et kapell i bygda. Etter 16 års virke startet byggingen av kapellet. Bygdefolket bidro med tømmer og dugnadstimer.
Gjennom årene har den aktiv foreningen samlet inn betydelige summer som er gått til vedlikehold og utsmykning av Bingen kapell. Andre lag og foreninger har og blitt tilgodesett fra foreningens kasse. 

Menighetsrådet gjorde stas på ”100 åringen” med en jubileumsgudstjeneste  i Bingen kapell sist søndag.  Bondekvinnelaget overrakte en blomst til foreningen.
I hele jubileumsåret vil det stå en utstilling i kapellet. Den viser bl.a. den første alterduken fra 1924, samt en dåpskjole som foreningen overtok etter husmorlaget i Bingen. Vi kan og se den store kaffekjelen som ble brukt i mange år.
Det arbeides for tiden med et hefte som skal være ferdig i løpet jubileumsåret.
For flere opplysninger kontakt Kjersti Nævra. Les mer på BVH 

Reklame
%d bloggere liker dette: