Category Archives: Postkassetrim

BBK Postkassetrim 2022 – en oppsummering

BINGEN Ballkubbs trimopplegg «Postkassetrim 2022» med postkasser på 8 steder i bygda ble avsluttet i perioden oktober –  november og nedenfor er det gitt en oppsummering av deltagelsen.

Til sammen 375 enkeltregistreringer samt 185 dobbeltregistreringer fordelt på 316 personer er notert på alle de 8 stedene til sammen, og disse fordeler seg slik på de ulike stedene (dobbeltreistreringer i parentes):

  • Bakkesetra/Kroktjernrunden                       12 (2)                                                                                                        
  • Hafella                                                       134  (43)
  • Håreåsen                                                      24 (29)
  • Linna 408                                                     11  (1)
  • Murfjell                                                        60  (36)
  • Røysa                                                           71  (48)
  • Skibrekåsen                                                  36  (4)
  • Vestbyvarden                                               27  (22)                                      

Følgende personer var registrert på alle 8 steder: Øivind Thorud og Syvert Thorud.  Ytterligere 3 personer er registrert på 4 steder. I tillegg har 1 person (Hege Marita Skinnes) tils. 28 registreringer fordelt på 3 steder, noe som fortjener en ekstra premie.

Vi vil takke alle som har deltatt og ser fram til enda større deltagelse neste år.

Neste års trim blir kalt «BBKs postkassetrim 2023». Postkassene med bøkene ligger nå ute hele året på de samme stedene som i 2022, bortsett fra Bakkesetra/Kroktjernrunden som sannsynligvis vil bli byttet ut.

Vi tar gjerne imot forslag til nye aktuelle steder for plassering av postkassene for årene som kommer. 

For Bingen Ballklubb

Syvert Thorud 

Reklame

Påsketrim 2022


Er dere hjemme i påsken eller på besøk i Bingen?

Hvorfor ikke ta seg en tur ut til en av postkassene Bingen BK har satt ut?

Postkassetrimmen videreføres dette året også og vi vil bruke de samme postene vi har brukt siden 2019. De er varierte i både lengde og utfordring og gir gode utkikkspunkter og god trim.

Det er satt ut 8 postkasser. Hver postkasse inneholder en bok hvor du kan registrere deg med navn og telefonnummer.

Husk å vis hensyn til omgivelsene når du er på tur: 

Ta med deg søppel hjem og hold hunden i bånd. Kjør pent på skogsbilveiene, både for deg selv, andre turgåere, husdyr, og skogens store og små.  Parker slik at andre biler/tømmerbiler får brukt veien/snuplass. Husk å lukke alle grinder. Husk bompenger.

Vi ønsker alle en riktig god tur og ikke glem solkremen!

Under er link til postene 🙂

https://bingenbk.files.wordpress.com/2021/05/postkassetrim-2021.pdf

Riktig god påske 🐥

%d bloggere liker dette: