Category Archives: Uncategorized

ÅRSMØTE I BINGEN BALLKLUBB 2020

Årsmøtet 2020 avholdes på Klubbhuset

Mandag 15. februar 2020 kl. 19.00

Følgende frister gjelder for årsmøtet:

– Årberetninger leveres til Syvert Thorud senest 20. januar 2021

– Regnskapene avsluttes pr. 31.12.2020 og leveres revisor Tom Anders Ingebo innen 22. januar 2021, med kopi til Syvert Thorud.

– Forslagsfrist til årsmøtet er 1. februar 2021. Forslag med begrunnelse leveres skriftlig til Styret v/Syvert Thorud

– Kunngjøringsfrist for årsmøtet er senest 15. januar 2021. Kunngjøres i Bygdeposten

– Valgkomiteens forslag leveres Syvert Thorud senest 8. februar 2021.

Informasjonen kan gjerne sendes undertegnede på e-post: syvert.thorud@stami.no.

Hvis noen har spørsmål vedr. årsmøtet vennligst kontakt undertegnede tlf. 32783014, mob. 97149831.

Årsberetninger og regnskaper legges ut på hjemmesiden til BBK 1 uke før årsmøtet.

For Styret i Bingen Ballklubb

Syvert Thorud (leder)

FAMILIEDAG/AKTIVITETSDAG — 23.AUGUST

PÅ MOLØKKA SØNDAG 23. AUGUST kl. 12.00

  

Postkassetrim 2020

Bingen BK  har også i år satt ut turposter. Vi har satt ut 8 postkasser på de samme stedene som i 2019. De gir gode utkikkspunkter og god trim. Postkassene inneholder en bok hvor du kan registrere deg med navn og telefonnummer.

Postkassene vil være ute hele året, og registreringene vil bli oppsummert ca. 20. september 2020.  Koordinater (UTM-sone 33) og ca. løypelengde en vei er angitt. Se baksiden

Etter oppsummering ca. 20. september vil alle som har gått samtlige ruter være med i trekning av en premie. I tillegg vil alle barn under 15 år med registrering på minst 5 steder/kasser bli premiert. Liste over alle som har vært med vil bli lagt ut på BBK sin hjemmeside etter sesongen.

Kart og beskrivelse vil bli lagt ut på BBK sin hjemmeside www.bingen-bk.no. På kartene er det forslag til rute. Noen av rutene er også merket.  Dette går frem av kartet. For de 4 postene i Øvre Eiker (Hafella, Håreåsen, Murfjellåsen og Vestbyvarden) anbefales turkart Eiker Vest (målestokk 1:20000) for bedre detaljer.

Det anbefales å skrive ut kartet på A3 format. Det er laget utsnitt som også skal være ok i A4 format.  Kart og beskrivelse kan også fås ved henvendelse til:

Anne Jahren tlf. 92644582, Trond Håvard Lie tlf. 91675767, Syvert Thorud tlf. 97149831.

Vis hensyn til omgivelsene når du er på tur:

Ta med deg søppel hjem og hold hunden i bånd. Kjør pent på skogsbilveiene, både for deg selv, andre turgåere, husdyr, og skogens store og små.  Parker slik at andre biler/tømmerbiler får brukt veien/snuplass. Husk å lukke alle grinder. Husk bompenger.

Vi ønsker en riktig god tur!

Info om koordinater ligger her.

Postkassetrim 2020

Lysløypekarusellen 2020 – en oppsummering

Lysløypekarusellen var planlagt med 11 renn, men ett renn (26. februar) ble avlyst på grunn av forholdene (is) og ett (18. mars) ble avlyst på grunn av koronarisikoen. Det har vært akseptable forhold de fleste onsdager selv med lite snø i perioder. Deltagelsen var svært relativt beskjeden, fra 10 til 28 pr. renn og til sammen 161 deltagere. Siden kun 9 renn ble gjennomført, ble kravet for premiering deltagelse i minst 4 renn.

 

Følgende 17 ble premiert:

Celina Sveinsson Lie
Tiril Stokness
Ida Celin Pedersen
Leah Elida Thorud-Eriksen
Torbjørn Røed
Carita Krogsund Lobben
Arvid Krogsund Lobben
Leander Krogsund Lobben
Håkon Jansen Moen
Eivind Moen Gomsrud
Håvard Moen Gomsrud
Villiam Tverrå Moen
Jonas Sollien
Niklas Sollien
Sølvi Henden Bekken
Per Andreas Lie Kvam
Selma Kristin Holm

På grunn av koronarisikoen blir planlagt premieutdeling på Klubbhuset onsdag 1. april avlyst. Premier blir anskaffet og vil bli utlevert i løpet av førstkommende uke.

 

BBK skigruppa

Syvert Thorud

<span>%d</span> bloggere like this: