Bli kjent med bygda di 2017

Bingen BK ønsker også i år å bidra til økt aktivitet og at du kan bli mer kjent i bygda di.  Vi har lagt ut 8 poster rundt i bygda som gir gode utkikkspunkter og god trim.

Postene vil være ute fra 1 juni til 1. oktober 2017. Koordinater (UTM-sone 33) og ca. løypelengde en vei er angitt. Se baksiden

Det er satt ut postkasser på alle postene med bok. Her kan du registrere deg med å skrive inn navn og telefonnummer.

Etter 1. oktober vil alle som har gått samtlige ruter være med i trekning av en premie. I tillegg vil alle barn under 15 år med registrering på minst 5 steder/kasser bli premiert. Liste over alle som har vært med vil bli lagt ut på BBK sin hjemmeside etter sesongen.

Kart og beskrivelse vil bli lagt ut på BBK sin hjemmeside www.bingen-bk.no.(eller trykk her for turkart) På kartene er det forslag til rute. Noen av rutene er også merket. Dette går frem av kartet.   For de 4 postene i Øvre Eiker (Hafella, Håreåsen, Murfjellåsen og Vestbyvarden) anbefales turkart Eiker Vest (målestokk 1:20000) for bedre detaljer.

Kart og beskrivelse kan også fås ved henvendelse til:

Anne Jahren tlf. 92644582, Trond Håvard Lie tlf. 91675767, Syvert Thorud tlf. 97149831.

Vis hensyn til omgivelsene når du er på tur:

Ta med deg søppel hjem og hold hunden i bånd. Kjør pent på skogsbilveiene, både for deg selv, andre turgåere, husdyr, og skogens store og små.  Parker slik at andre biler/tømmerbiler får brukt veien/snuplass. Husk å lukke alle grinder. Husk bompenger.

Vi ønsker en riktig god tur!

Reklamer

Resultater Eikerkarusellen 2017

Her er resultatene fra BBKs Eikerkarusellrenn 7. mars.

Eikerkarusellen 2017bbk-resultatliste

«Bli kjent med bygda di» 2016 – en oppsummering

BINGEN Ballkubbs trimopplegg «Bli kjent i bygda di» med postkasser på 10 steder i bygda ble avsluttet i oktober og nedenfor er det gitt en oppsummering av deltagelsen.

Til sammen 684 registreringer fordelt på 454 personer er notert på alle 10 stedene til sammen, og disse fordeler seg som følger på de ulike stedene:

 • Bakkeseterveien 39
 • Hafella 330
 • Håreåsen 36
 • Libergknatten 19
 • Linna 408 22
 • Rolighetsåsen 34
 • Røysa 116
 • v/Slutaksla 26
 • Sørliåsen 29
 • Vestbyvarden 33

I alt 10 personer er registrert på alle 10 stedene hvorav 2 stk er barn under 15 år. I tillegg er 16 personer registrert 5 ganger eller flere, hvorav 3 stk er barn. Vi har valgt å premiere alle barn med minst 5 gangers deltagelse. Blant voksne med 10 gangers ble det trukket ut 1 premie.

Følgende vinnere ble trukket ut:

Blant de 8 voksne som var registrert på samtlige steder (10 registreringer):

 • Reidun Thorud tursekk

Til sammen 5 barn ble premiert:

 • Jakob Klægstad Andresen (10 registreringer)                 tursekk
 • Adina Thorud-Eriksen (10 registreringer)                 tursekk
 • Alexander Thorud (7 registreringer) drikkebelte
 • Martine Thorud (7 registreringer) drikkebelte
 • Leah Elida Thorud-Eriksen (5 registreringer) drikkebelte

 

Vi vil takke alle som har deltatt og ser fram til enda større deltagelse neste år.

Vedr. neste års «Bli kjent med bygda di», tar vi gjerne imot forslag til nye aktuelle steder samt innspill til hvordan vi kan forbedre opplegget.

For Bingen Ballklubb

Anne Jahren                     Trond Håvard Lie                             Syvert Thorud

Årsberetning 2016

Husk årsmøte i morgen 20 februar.

Her finner dere årsrapport 2016BBK-regnskap 2016 og BBK-budsjett 2017

 

Mvh

Styret

%d bloggere like this: