Årsmøte Bingen Ballklubb

Bingen Ballklubb avholder årsmøte på Klubbhuset mandag 15. februar 2021 kl. 19.00.

Dagsorden i henhold til lovene.

Eventuelle saker/forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være Styret v/Syvert Thorud i hende senest 1. februar.

STYRET

VINTERENS SKIRENN 2021

Skigruppa i Bingen Ballklubb ønsker vel møtt til en ny vintersesong. BBK har satt opp et tradisjonelt program som omfatter lysløypekarusell hver onsdag. Alle arrangementer foregår fra Moløkka.

LYSLØYPA:

Så lenge det er skiføre er lyset i lysløypa på hver kveld fra ca kl. 17.00 til ca. kl. 22.00.

Skileikbakken vil ha lys på onsdager, ellers ved behov. I tillegg til lysløypa er den vanlige 5 km løypa nå ferdig planert og vil bli preparert.

EIKER-KARUSELLRENN I BINGEN:

Tirsdag 12. januar fra kl. 17.30. Øvrige renn, se http://www.bingen-bk.no.

LYSLØYPEKARUSELLEN:

Lysløypekarusellen blir også i år arrangert på onsdager med start i tidsrommet 18.00 – 19.00.

Følgende dager er satt opp:

JANUAR:             6, 13, 20, 27
FEBRUAR:           3, 10, 17,24        
MARS:                  3, 10, 17              (arrangeres så lenge snøforholdene tillater det)

Karusellrennene blir arrangert uansett snøforhold, eventuelt som gåtrim!

Påmelding ved start. Startkontingent kr. 20,- pr. gang. Vi oppfordrer både barn og voksne til å støtte arrangementet ved å betale startkontingent.

Premiering av alle barn med minst 5 gangers deltagelse.

Kuldegrensen er -15 0C for alle arrangementer. Vi håper på god oppslutning. Reservér allerede nå disse dagene til vinterens skiaktiviteter, og møt opp til hyggelig treff i lysløypa.

Vi holder åpent klubbhus fra kl. 17.45 – 20.30 med salg av saft/mineralvann/ kaffe og vafler etc. hver onsdag under lysløypekarusellen. Du behøver ikke gå på ski, men gammel og ung er hjertelig velkommen til å ta ettermiddags-/kveldskaffen på Moløkka.

NB. Kiosksalg blir avhengig av om koronasituasjonen tillater det.

PREMIEUTDELING: ONSDAG 7. APRIL kl. 18.00

Vedr. endringer, følg med på www.bingen-bk.no.

VEL MØTT I LYSLØYPA I VINTER!              

BINGEN BALLKLUBB, SKIGRUPPA

BBK Postkassetrim 2020 – en oppsummering

BINGEN Ballkubbs trimopplegg «Postkassetrim 2020» med postkasser på 8 steder i bygda ble avsluttet i perioden 20. september – 11. oktober og nedenfor er det gitt en oppsummering av deltagelsen.

Til sammen 557 enkeltregistreringer samt 295 dobbeltregistreringer fordelt på 286 personer er notert på alle de 8 stedene til sammen, og disse fordeler seg slik på de ulike stedene (dobbeltreistreringer i parentes):

 • Bakkesetra/Kroktjernrunden                      15         (1)                                                                                                        
 • Hafella                                                                181         (93)
 • Håreåsen                                                             44         (26)
 • Linna 408                                                             27         (3)
 • Murfjell                                                                71         (102)
 • Røysa                                                                    83         (17)
 • Skibrekåsen                                                       44         (11)
 • Vestbyvarden                                                    92         (42)                                      

I alt 5 personer er registrert på alle 8 stedene. I tillegg er ytterligere 11 personer registrert 5 ganger eller flere, hvorav 4 var ungdom/barn. Alle med 8 gangers registrering ble premiert med BBK tursekk. En person, Lars Andreas Rakkestad, var registrert 46 ganger på Murfjell og får ekstra premie.

Følgende personer var registrert på samtlige 8 steder :

 • Anne Holthe                                     (BBK tursekk)
 • Øivind Thorud                                  (BBK tursekk)
 • Stein Holthe                                      (BBK tursekk)
 • Inger Elisabeth Thorud                 (BBK tursekk)
 • Syvert Thorud                                  (BBK tursekk)

Fire ungdommer var registrert på minst 5 steder, og får flotte pannebånd:

 • Martine Thorud
 • Eline Jellum
 • Jakob Klægstad-Andresen
 • Jimmy Alexander Olsen

Vi vil takke alle som har deltatt og ser fram til enda større deltagelse neste år.

Neste års trim blir kalt «BBKs postkassetrim 2021». Postkassene med bøkene ligger nå ute hele året på de samme stedene som i 2020.

Vi tar gjerne imot forslag til nye aktuelle steder for plassering av postkassene for senere år. 

For Bingen Ballklubb Anne Jahren                      Trond Håvard Lie                             Syvert Thorud                  

ÅRSMØTE I BINGEN BALLKLUBB 2020

Årsmøtet 2020 avholdes på Klubbhuset

Mandag 15. februar 2020 kl. 19.00

Følgende frister gjelder for årsmøtet:

– Årberetninger leveres til Syvert Thorud senest 20. januar 2021

– Regnskapene avsluttes pr. 31.12.2020 og leveres revisor Tom Anders Ingebo innen 22. januar 2021, med kopi til Syvert Thorud.

– Forslagsfrist til årsmøtet er 1. februar 2021. Forslag med begrunnelse leveres skriftlig til Styret v/Syvert Thorud

– Kunngjøringsfrist for årsmøtet er senest 15. januar 2021. Kunngjøres i Bygdeposten

– Valgkomiteens forslag leveres Syvert Thorud senest 8. februar 2021.

Informasjonen kan gjerne sendes undertegnede på e-post: syvert.thorud@stami.no.

Hvis noen har spørsmål vedr. årsmøtet vennligst kontakt undertegnede tlf. 32783014, mob. 97149831.

Årsberetninger og regnskaper legges ut på hjemmesiden til BBK 1 uke før årsmøtet.

For Styret i Bingen Ballklubb

Syvert Thorud (leder)

%d bloggere liker dette: