VINTERENS SKIRENN 2018

Skigruppa i Bingen Ballklubb ønsker vel møtt til en ny vintersesong. BBK har satt opp et tradisjonelt program som omfatter lysløypekarusell hver onsdag. Alle arrangementer foregår fra Moløkka.

LYSLØYPA:
Så lenge det er skiføre er lyset i lysløypa på hver kveld fra ca kl. 17.00 til ca. kl. 22.00.
Skileikbakken vil ha lys på onsdager, ellers ved behov. I tillegg til lysløypa er den vanlige 5 km løypa nå ferdig planert og vil bli preparert.

EIKER-KARUSELLRENN I BINGEN:
Tirsdag 23. januar fra kl. 17.30. Øvrige renn, se www.bingen-bk.no.

LYSLØYPEKARUSELLEN:

Lysløypekarusellen blir også i år arrangert på onsdager med start i tidsrommet 18.00 – 19.00.

Følgende dager er satt opp:

JANUAR:     3 10, 17, 24, 31

FEBRUAR:  7, 14, 21,28    

MARS:          7, 14 (arrangeres så lenge snøforholdene tillater det) 

Karusellrennene blir arrangert uansett snøforhold, eventuelt som gåtrim! 

Påmelding ved start. Startkontingent kr. 20,- pr. gang. Vi oppfordrer både barn og voksne til å støtte arrangementet ved å betale startkontingent.

Premiering av alle barn med minst 5 gangers deltagelse.

Kuldegrensen er -15 0C for alle arrangementer. Vi håper på god oppslutning. Reservér allerede nå disse dagene til vinterens skiaktiviteter, og møt opp til hyggelig treff i lysløypa.

Vi holder åpent klubbhus fra kl. 17.45 – 20.30 med salg av saft/mineralvann/ kaffe og vafler etc. hver onsdag under lysløypekarusellen. Du behøver ikke gå på ski, men gammel og ung er hjertelig velkommen til å ta ettermiddags-/kveldskaffen på Moløkka.

PREMIEUTDELING: ONSDAG 11. APRIL kl. 18.00

Vedr. endringer, følg med på www.bingen-bk.no.

VEL MØTT I LYSLØYPA I VINTER!

 BINGEN BALLKLUBB, SKIGRUPPA

Reklamer

«Bli kjent med bygda di» 2017 – en oppsummering

BINGEN Ballkubbs trimopplegg «Bli kjent i bygda di» med postkasser på 10 steder i bygda ble avsluttet i oktober og nedenfor er det gitt en oppsummering av deltagelsen.

Til sammen 470 enkeltregistreringer fordelt på 291 personer er notert på de 8 stedene til sammen, og disse fordeler seg som følger på de ulike stedene:

–          Bakkesetra/Kroktjernrunden                     23

–          Hafella                                                                152

–          Håreåsen                                                            40

–          Linna 408                                                             26

–          Murfjell                                                                49

–          Røysa                                                                    81

–          Skibrekåsen                                                       37

–          Vestbyvarden                                                   62

I alt 15 personer er registrert på alle 8 stedene hvorav 4 stk er barn under 15 år. I tillegg er ytterligere 11 personer registrert 4 ganger eller flere, hvorav 2 stk er barn. Vi har valgt å premiere alle barn med minst 4 gangers deltagelse. Blant voksne med 8 gangers ble det trukket ut 1 premie.

Blant de 11 voksne som var registrert på samtlige steder (8 registreringer) ble følgende vinner trukket ut:

–          Per Øivind Stryken                                                                                       BBK tursekk

I alt 4 barn var registrert på samtlige 8 steder, og disse får også hver sin BBK tursekk:

–          Jakob Klægstad Andresen

–          Adina Thorud-Eriksen

–          Martine Thorud

–          Sølvi Henden Bekken

I tillegg får 2 barn med minst 4 registreringer også premie (lue):

–          Alexander Thorud (6 registreringer)

–          Leah Elida Thorud-Eriksen (5 registreringer)

Vi vil takke alle som har deltatt og ser fram til enda større deltagelse neste år.

Neste års trim vil sannsynligvis bli kalt «BBKs postkassetrim 2018». Postkassene vil bli på de samme stedene som i 2017. Vi tar gjerne imot forslag til nye aktuelle steder for framtida.

 

For Bingen Ballklubb

Anne Jahren                     Trond Håvard Lie                             Syvert Thorud

SITUASJONEN MED BERGHEIM

Vi sendte i våres ut en henvendelse til bygdas innbyggere om noen hadde lyst til å være med å drive Bergheim Grendehus. Vi mangler leder og 1-2 styremedlemmer som kan være med over tid.

Det har ikke vært noen respons på dette.

Bergheim har faste driftsutgifter (forsikring, strøm, avgifter etc.) på ca. 40-50000 kr. pr år, og dette krever et fullstendig og aktivt Bergheimstyre som kan jobbe kontinuerlig for å skaffe driftsmidler til lokalet. Vi er helt avhengig av at mange flere engasjerer seg om Bergheim skal overleve. Det ser ut til at dette dessverre ikke er tilfelle.

Dersom ikke flere innen kort tid viser interesse for å redde Bergheim, vil styret i Bingen Ballklubb med dette informere om at vi innstiller på at Bergheim grendehus legges ned og avhendes. Dette vil det i så fall jobbes videre med i høst hvor det må endelig avgjøres som egen sak på Bingen Ballklubbs årsmøte i februar 2018. Er det spørsmål til dette kan man kontakte Syvert Thorud på tlf. 32783014

Hvis det fremover og innen 10. november 2017 likevel melder seg nok personer til å være med så vil det være flott. Hvis du ønsker å bidra til aktivitet og arrangementer, så ta kontakt. Vi ønsker også kontakt med de som vil være med i en festkomite for den årlige Bergheimfesten.  Vil du være med eller er nysgjerrig på hva det innebærer å være med?  Ta kontakt med oss i Bergheimstyret:

Lindis Ingebo  Mob: 93230013
Heidi Hovde Mayrhofer  Mob: 90868799
Anne Maren Lie  Mob: 93023478

Mvh
Styret i Bingen BK og Bergheimstyret

 

Bli kjent med bygda di 2017

Bingen BK ønsker også i år å bidra til økt aktivitet og at du kan bli mer kjent i bygda di.  Vi har lagt ut 8 poster rundt i bygda som gir gode utkikkspunkter og god trim.

Postene vil være ute fra 1 juni til 1. oktober 2017. Koordinater (UTM-sone 33) og ca. løypelengde en vei er angitt. Se baksiden

Det er satt ut postkasser på alle postene med bok. Her kan du registrere deg med å skrive inn navn og telefonnummer.

Etter 1. oktober vil alle som har gått samtlige ruter være med i trekning av en premie. I tillegg vil alle barn under 15 år med registrering på minst 5 steder/kasser bli premiert. Liste over alle som har vært med vil bli lagt ut på BBK sin hjemmeside etter sesongen.

Kart og beskrivelse vil bli lagt ut på BBK sin hjemmeside www.bingen-bk.no.(eller trykk her for turkart) På kartene er det forslag til rute. Noen av rutene er også merket. Dette går frem av kartet.   For de 4 postene i Øvre Eiker (Hafella, Håreåsen, Murfjellåsen og Vestbyvarden) anbefales turkart Eiker Vest (målestokk 1:20000) for bedre detaljer.

Kart og beskrivelse kan også fås ved henvendelse til:

Anne Jahren tlf. 92644582, Trond Håvard Lie tlf. 91675767, Syvert Thorud tlf. 97149831.

Vis hensyn til omgivelsene når du er på tur:

Ta med deg søppel hjem og hold hunden i bånd. Kjør pent på skogsbilveiene, både for deg selv, andre turgåere, husdyr, og skogens store og små.  Parker slik at andre biler/tømmerbiler får brukt veien/snuplass. Husk å lukke alle grinder. Husk bompenger.

Vi ønsker en riktig god tur!

%d bloggere like this: