Postkassetrim 2018

Bingen BK har også i år satt ut turposter. Vi har satt ut 8 postkasser på de samme stedene som i 2017. De gir gode utkikkspunkter og god trim.
Postene vil være ute fra ca. 15.mai til 15. september 2018. Koordinater (UTM-sone 33) og ca. løypelengde en vei er angitt. Se baksiden
Det er satt ut postkasser på alle postene med bok. Her kan du registrere deg med å skrive inn navn og telefonnummer.
Etter 15. september vil alle som har gått samtlige ruter være med i trekning av en premie. I tillegg vil alle barn under 15 år med registrering på minst 5 steder/kasser bli premiert. Liste over alle som har vært med vil bli lagt ut på BBK sin hjemmeside etter sesongen.
Kart og beskrivelse vil bli lagt ut på BBK sin hjemmeside http://www.bingen-bk.no. På kartene er det forslag til rute. Noen av rutene er også merket. Dette går frem av kartet. For de 4 postene i Øvre Eiker (Hafella, Håreåsen, Murfjellåsen og Vestbyvarden) anbefales turkart Eiker Vest (målestokk 1:20000) for bedre detaljer.
Det anbefales å skrive ut kartet på A3 format. Det er laget utsnitt som også skal være ok i A4 format. Kart og beskrivelse kan også fås ved henvendelse til:
Anne Jahren tlf. 92644582, Trond Håvard Lie tlf. 91675767, Syvert Thorud tlf. 97149831.
Vis hensyn til omgivelsene når du er på tur:
Ta med deg søppel hjem og hold hunden i bånd. Kjør pent på skogsbilveiene, både for deg selv, andre turgåere, husdyr, og skogens store og små. Parker slik at andre biler/tømmerbiler får brukt veien/snuplass. Husk å lukke alle grinder. Husk bompenger.
Vi ønsker en riktig god tur!

Post 1 Post 2 Post 3 post 4, 5 og 6 post 7 post 8

Postkassetrim 2018

Fra 2017

  1. Hafella

Koordinater: Øst 208281.642 Nord 6646145.937  Lg: 9° 47′ 47.36115 Brg: 59° 50′ 51.31997

Parkering Bråkedalsveien: ca. 2 km.  Følg traktorvei sydover fra p-plass. Ta inn andre traktorvei til venstre ved myr. Følg traktorvei helt til sti begynner. Tydelig sti opp.

  1. Vestbyvarden

Koordinater: Øst 206558.73 Nord 6647523.738 Lg. 9° 45′ 36.18303 Brg: 59° 51′ 39.57068

Parkering Bråkedalsveien: ca. 4 km, Parkering Vestbyseterveien: ca. 3 km. Fra Vestbyseterveien . Parker ved traktorvei. Følg denne opp som markert på kart. Fortsett så ca. 200 meter til myr på høyre side. Ta så til venstre rett opp til topp.

  1. Håreåsen

Koordinater: Øst 207165.154 Nord 6649854.975 Lg: 9° 45′ 58.00675 Brg: 59° 52′ 57.94293 Parkering:  Persbøn: ca. 2 km, Parkering Vestbymoen: ca. 3 km. Fra Vestbymoen parkerer man i start av skogsbilvei. Følg denne til snuplass. Følg traktoveg/sti til høyre fra snuplass.

  1. Rundløype Mortentjern/Bakkeseter/Kroktjern

Koordinater:

Nord 6654999.18 Øst 207537.4          Lg: 9° 45′ 51.57768» Brg: 59° 55′ 19.70253

Parkering Mortentjern: ca. 10 km. Følg blåmerket løype langs Mortentjern og frem til Bakkesterveien. Følg denne til endes. Følg så blåmerket sti over til kroktjern. Postkasse på denne strekningen.   Kan være bløt myr på en passering langs sti. Følg så blåmerket sti videre forbi kroktjern og sydover Blådalen ned til Mortentjernsveien og tilbake til parkering.

5 og 6.            Røysa  /Linna            

Røysa  Koordinater: Øst :209090.928 Nord 6654668.064 Lg: 9° 47′ 32.8898 Brg: 59° 55′ 35.0768

Linna   Koordinater:  Øst : 209521.267 Nord: 6652834.618 Lg: 9° 48′ 9.7442 Brg  59° 54′ 37.1450

Parkering snuplass i enden av Mortentjernvegen .   Gå traktorvei rett opp fra snuplass til du møter blåmerket Ole-Einar Løype. Ta til venstre til Røysa, til høyra frem til Linna. Når du kommer frem til høyspent ved Linna. Gå opp til mast til venstre. 3 km til Røysa, 1,5 km til Linna.

  1. Rundløype Stordalen/Skibrekkåsen

Koordinater:     Nord 6649528.83 Øst 211638.55               Brg 59° 52′ 56.06043» lg    9° 50′ 42.01674»

Parkering 100 m etter grind i Stordalsveien. Følg Stordalsveien til første brå sving til venstre og følg traktorveg rett frem til Goplerudtjern. Følg blåmerket løype langs sti, opp langs Skibreksåsen og kraftlinje til post 7. Følg traktorveg/sti (blåmerket) tilbake til Skibrek og Stordalsveien (parkering).

  1. Murfjellåsen.   

Koordinater:  Nord 6644453.6 Øst 210752.07 Brg 59° 50′ 10.43472»   lg 9° 50′ 10.64036»

Kjør inn Urmakerveien, til venstre forbi siste hus, gjennom grind og til vegkryss. Parkering ved krysset. Følg blåmerket traktorvei/sti fra krysset og opp.

 

%d bloggere liker dette: